předseda spolku 

Ondřej Kobza

tel. 775 224 086

mail: ondrej@ondrejkobza.cz


produkční (Poesiomat, Piána na ulici)

Martin Šeda

tel. 724 784 118

mail: martin@piananaulici.cz


produkční (Šachy dělaj člověka)

Rozalie Pánková

tel. 733 520 117

mail: rozalie@piananaulici.cz