Veřejné slyšení Mozarta a Myslivečka

Vláda hudby. Baroko v parlamentu. Veřejné slyšení Mozarta a Myslivečka. 


V pondělí 4. března 2024 zavládla v Poslanecké sněmovně po dlouhých desetiletích opět hudba. Pro poslance, zaměstnance sněmovny a širokou veřejnost jsme uspořádali koncert barokního orchestru Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse. Sólisté Simona Šaturová a Vojta Dyk zazpívali árie, které se na tom samém místě mohly hrát před dvěma sty třiceti lety, kdy v Thunovském paláci sídlilo italské operní divadlo. 

Rudolfinum se vícekrát proměňovalo z koncertní síně na parlament a zase zpět. Díky Veřejnému slyšení na jeden den vrátila jednacímu sálu jeho původní funkce, kdy v tom prostoru zněla krása. 

Koncert se konal v rámci Roku české hudby a vstupné bylo bezplatné.

Akce se konala pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové.