Stěhujeme se do Neratovic

Happening nebo architektura? Co probudí k životu náměstí mezi paneláky a železnicí? Takové a další otázky si kladli účastníci první fáze Workshopu Neratovice, který pořádá spolek Piána na ulici s iniciativou Nezevli jen tak. Výsledkem projektu bude jeden ideální den na živém náměstí v měřítku 1:1.

Workshop Neratovice navazuje na březnové setkání s veřejností, na němž mimo jiné padaly ze stran obyvatel města citlivé podněty, jak s náměstím i jeho přilehlým okolím zacházet – oživit okolí kulturního domů, upravit betonové plochy kolem náměstí, využít dvě kašny, upravit záhony či dokonce smělý nápad vybudovat v parku altán pro kulturní aktivity a vystoupení místních začínajících umělců.

Do Neratovic přijeli studenti architektury z celé ČR, aby spolu se žáky místního gymnázia vytvořili návrhy, kterými chtějí prověřit potenciál hlavního náměstí coby živého i klidného místa pro trávení volného času. Inspirovat se mohli hned první večer přednáškami, na kterých se o své zkušenosti a intervence ve veřejném prostoru podělili zajímaví hosté, jedním z nich byl i umělec a performer Jiří Kovanda. Nápady vznikaly za podpory odborníků a ve spolupráci s místními. Účastníci svoji práci v průběhu konzultovali s antropoložkou Barborou Bírovou (Anthropictures) a architekty Markétou Zdebskou (By Architects) a Jiřím Müllerem. V poločasu představili studenti své rozpracované návrhy místním, kteří měli prostor pro připomínky a nápady. Jako společná odpověď na to, jak celý prostor uchopit a definovat, vzniklo motto „Město jako domov“.

Úkolem druhé části workshopu, která proběhne 26.-30. června, bude vzniklé nápady překlopit do skutečnosti a zrealizovat do podoby modelové situace fungujícího veřejného prostoru města.

Vyvrcholením workshopu bude happening 29. června, který by měl simulovat ideální živé náměstí v Neratovicích 1:1. Cestu k němu nebudou tvořit jen hmotné zásahy, spíše naopak – ty by měly být jen podpůrnými prvky pro děje, které se snaží organizátoři nastartovat.

Na výsledku Workshopu se podílí nejen studenti architektury, ale i místní a odborníci. Projekt vzniklve spolupráci s městem Neratovice, Společenským domem Neratovice, Gymnáziem Františka Palackého a za podpory Nadace Proměny Karla Komárka. Děkujeme všem za nadšení, důvěru a pomoc. Těšíme se na pokračování a shledání – už brzy v Neratovicích!

25 / 06 / 2017
18:45
Neratovice